Information

2020-06-16

Materialutlåningen kommer att vara stängd från den 29 juni till den 2 augusti.

Allt material inklusive släp kommer innefattas av detta under denna period.

Det som är bokat innan semesterperioden berörs ej.