Medlems information

Dokument 
Stadgar_Villaägarna_Nynäshamn

Protokoll från mötet från den 10 april 2022
Extra-mötesprotokoll-220410-med-bilagor-1

Dokument inför extra årsmötet den 10 april 2022
Dagordning-för-extra-medlemsmöte-2022-04-10
Verksamhetsberättelse-för-ViIIaagarna-Nynäshamn-2022-01-01-03-27
Ekonomisk-redovisning-för-2022-01-01-03-27
Revisionsberättelse-2022-sign-s_v
Avvecklingsplan-Villaägarna-Nynäshamn-2022

Protokoll från mötet från den 27 mars 2022
Årsmötesprotokoll-220317-med-bilagor

Dokument inför årsmötet den 27 mars 2022
Avveckling-Villaägarna-Nynäshamn
Kallelse
Dagordning-för-årsmöte-2022
Verksamhetsberättelse-för-2021
Ekonomisk-redovisning-för-2021
Revisionsberättelse-sign-sv
Styrelsens-förslag-till-årsmötet-2022
Budget-för-2022
Avvecklingsplan-Villaägarna-Nynäshamn-2022

Dokument inför årsmötet den 21 mars 2021
Dagording-årsmöte-2021
Verksamhetsberättelse-för-2020
Ekonomisk-redovisning-för-2020
Förtydliganden-Ekonomisk-redovisning-2020
Revisionsberättelse-för-2020
Verksamhetsplan-2021
Budget-for-2021

Årsmötesprotokoll
Årsmotesprotokoll-2021
Årsmötesprotokoll-2020
Årsmotesprotokoll-2019
Årsmötesprotokoll-2018
Årsmötesprotokoll-2017
Årsmötesprotokoll-2016
Årsmötesprotokoll-2015
Årsmötesprotokoll-2014
Årsmötesprotokoll-2013
Årsmötesprotokoll-2012

Protokoll 2021
Styrelsemöte-6-2021

Protokoll 2020
Styrelsemöte-1-2020
Styrelsemöte-2-2020
Styrelsemöte-3-2020
Styrelsemöte-4-2020
Styrelsemöte-5-2020
Styrelsemöte-6-2020
Styrelsemöte-7-2020
Styrelsemöte-8-2020
Styrelsemote-9-2020