Bokning av släp

Materielutlåningen inklusive släp kommer att hålla stängt under perioden
21 Oktober t.o.m. 31 Oktober.
Materiel som bokats innan den 20 oktober kommer dock att lämnas ut. 

All last på släpkärran ska säkras, använd spännband!
Om du är osäker hur mycket släpkärran får lasta testa här.