Bokning av släp

Släpen är nu försedda med dubbdäck.
All last på släpkärran ska säkras, använd spännband!
Om du är osäker hur mycket släpkärran får lasta testa här.