Bokning av släp

Nu har alla släp försetts med sommardäck.

All last på släpkärran ska säkras, använd spännband!
Om du är osäker hur mycket släpkärran får lasta testa här.