Information

Till medlemmar i Villaägarna Nynäshamn

Här kommer information från styrelsen om situationen just nu.
Vi är drygt 1700 medlemmar, ekonomin är relativt god. Materiel utlåning fungerar bra.
Vi är en av de äldsta lokalföreningarna i landet.
Under ett antal år har det varit ett minimum av styrelsemedlemmar.
Vi har inte haft någon valberedning.
Vid årsmötet 2020 valdes en ny ordförande och då var styrelsen bemannad till miniminivå enligt stadgarna. Den nya ordföranden har nu avgått pga stor belastning på livspusslet.
Formellt träder nu vise ordförande in. Denne har från först stund klargjort att det inte är lämpligt med ordförandeposten.
Nu finns en tf ordförande och 2 styrelsemedlemmar. Enligt årsmötesbeslut och stadgar så skall styrelsen bestå av ordf och 3-5 medlemmar. Detta innebär att vi kommer att föreslå årsmötet 2022 att verksamheten avslutas och att föreningen läggs ned.

Vad händer nu.
Styrelsen kan inte fatta några beslut. Vi befintliga 3 avser att hålla föreningen flytande till nästa årsmöte.
Materielutlåningen fortsätter under året med ett kortare sommaruppehåll.

Nynäshamn 2021-06-02

Rolf Qviberg                       Rolf Lindqvist                      Hans Holmberg