Information

Villaägarna Nynäshamn ställer in det fysiska årsmöte 2021

På grund av rådande omständigheter med pandemi och med den avrådan om att träffas i större sällskap har vi tagit beslutet att ställa in det ”fysiska” årsmötet som var planerat till den 21 mars.

För att verksamheten skall kunna gå vidare ser vi dock att ett antal beslut måste tas. Vi kommer därför att genomföra mötet ”per capsulam”. Det innebär att samtliga dokument för årsmötets genomförande kommer att läggas ut på vår hemsida  www.villaagarnanynashamn.se. Den som vill ta del av dokumenten måste sedan logga in sig.

Under rubriken ”Medlemsinformation” kommer alla årsmötesdokumenten att finnas. Vår webmaster Hans Holmberg har mailat ut en beskrivning på inloggningsförfarandet och password. Har ni ändå problem med inloggningen kan ni kontakta honom på hnsholmberg@gmail.com

Enligt stadgarna kommer samtliga dokument att finnas på hemsidan senast den14 mars d.v.s. minst 7 dagar före det planerade mötet  

Den som vill föra sin talan mot dessa redovisningar och/eller förslag skall göra det skriftligen till thomas.zallin@gmail.com senast den 11 april. Dessa kommer sedan att behandlas av styrelsen var för sig. Först därefter kan styrelsen anses ha beviljats ansvarsfrihet för året 2020 och lagda förslag för året 2021 ha godkänts.

Som ni märker tar vi till lite okonventionella metoder men tiden är sådan, att vi ser det som nödvändigt. Vi skall vara tydliga med att säga att en diskussion har förts med förbundet och våra revisorer som båda har godkänt tillvägagångsättet.

Glöm inte att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 7 mars.

För Styrelsen

Thomas Zallin
Ordförande